Oppdateringer trafikkpakke 4

 • DES3
  Prosjektoversikt
  03. desember 2020
   

  Her finner du prosjektsidene til de største utbyggingsprosjektene som Bane NOR har under bygging og planlegging.

  Se lenke

   
 • DES4
  Beskrivelse avvikshåndtering
  04. desember 2020
  Ansvarlig: Kundelogistikk
   

  Se lenke - Avtaler

   
 • DES8
  ARBIS - Planlagte arbeider i spor
  08. desember 2020
   

  Under "Generell informasjon" ligger lenke til ARBIS. Her finnes oversikt over søknader om arbeider i spor og andre kapasitetsbegrensninger. 

   
 • JAN21
  RailML - R21
  21. januar 2021
   

  RailML fil er publisert i sharepoint

   
 • JAN21
  Kjøretider
  21. januar 2021
   

  Uttrekket er publisert i sharepoint

   
 • FEB10
  Tognummerserie
  10. februar 2021
   

  Tognummerserie R21 og R22 er tilgjengelig i sharepoint

   
 • FEB17
  Faseplan Drammen
  17. februar 2021
   

  Oppdatert faseplan og sporplan for Drammen hensetting.

  Presentasjon finnes i sharepoint.

   
 • FEB18
  Kjedebrudd
  18. februar 2021
   

  Uttrekk tilgjengelig i Sharepoint

   
 • FEB22
  Avgang og ankomsttid, planlagt og faktisk
  22. februar 2021
   

  Datauttrekket fra Januar 2020 ligger tilgjengelig i Sharepoint, mappe Punktlighet

   
 • FEB22
  Kundesenter - henvendelser
  22. februar 2021
   

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

   
 • FEB23
  Punktlighet 2016-2020
  23. februar 2021
   

  Utterekk er tilgjengelig i sharepoint

   
 • FEB23
  Regularitet og innstillinger 2016-2020
  23. februar 2021
   

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

   
 • FEB23
  Togvekter 2020
  23. februar 2021
   

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint 

   
 • FEB23
  Forsinkelser 2016-2020
  23. februar 2021
   

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

   
 • FEB24
  Sporpris
  24. februar 2021
   

  Uttrekk for beregning av sporpris finnes i Sharepoint

   
 • MAR2
  Status Sandbukta - Moss - Såstad
  02. mars 2021
   

  Status på Sandbukta - Moss - Såstad finnes i sharepoint

   
 • MAR8
  Uønskede hendelser
  08. mars 2021
   

  Uttrekk av uønskede hendelser finnes i Sharepoint

   
 • MAR9
  Sporplaner for Sandbukta–Moss–Såstad
  09. mars 2021
   

  Sporplaner for Sandbukta–Moss–Såstad er publisert i Sharepoint.

   
 • APR6
  Verksteder
  06. april 2021
   

  Prisliste for hjuldreiiing, leveransebetingelser hjuldreiing, bestillingsskjema for hjuldreiing finnes i sharepoint

   
 • APR13
  Eiendomsoversikt
  13. april 2021
   

  Publisert oversikt over mulige aktuelle lokaler for Trafikkpakke 4 i sharepoint

   
 • APR13
  Områder og spor med tilstrekkelig områdesikring
  13. april 2021
   

  Oversikt over områder og spor med tilstrekkelig områdesikring for hensetting av klatrevennlig materiell - sharepoint

   
 • APR14
  Effektene av utbyggingstiltak
  14. april 2021
   

  Estimerte kjøretider til/fra Moss når dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er ferdigstilt er tilgjengelig i sharepoint

   
 • APR19
  Agenda - Tilbyderdagen 2021
  19. april 2021
   

  Agenda for Bane NORs tilbyderdag finnes i sharepoint

   
 • APR27
  Presentasjon av verksted
  27. april 2021
   

  Presentasjon av verksted er publisert i Sharepoint

   
 • APR27
  Skjematisk plan Nittedal og Reinsvoll
  27. april 2021
   

  Skjematisk plan for Nittedal og Reinsvoll er publisert i sharepoint

   
 • APR30
  Faseplan Follobanen
  30. april 2021
   

  Sporplan OUS-10-Y-13002-08C-001 er publisert i sharepoint

  Det er kun Follobanen IOS Fase 60 som vil ha relevans for tilbydere til Trafikkpakke 4.

  Dette vil være sporplanen for Oslo S området etter sommerbruddet 2023, så langt Follobaneprosjektet påvirker dette bildet.

   
 • MAI1
  Sporplan Ski stasjon
  01. mai 2021
   

  Sporplan: OUS-90-Y-93145 for Ski Fase 40 er publisert i sharepoint.

  Merk: Det kan komme endringer på denne. Det vil da oppdateres i mappen i sharepoint.

   
 • MAI4
  Tilbyderdagen 2021
  04. mai 2021
   

  Presentasjonert fra Tilbyderdagen 2021 er tilgjengeliggjort i sharepoint

   
 • MAI4
  Tegninger Ski stasjon
  04. mai 2021
   

  Tegninger for Ski stasjon og linjen Oslo S – Ski gjennom Blix tunnelen er publiser i sharepoint.

  MERK: Tegningene er for øyeblikket inne til godkjenning hos TTG, så det kan komme endringer.

   
 • MAI21
  TPS Infrastrukturfil
  21. mai 2021
   

  Uttrekk av infrastrukturfil fra TPS er nå publisert i sharepoint

   
 • MAI28
  Verkstedsdokumenter
  28. mai 2021
   

  Følgende dokumenter er lastet opp i sharepoint 

  Tilbudsbrev - Verksteder

  Avtale om tilgang til verksteder

  Tegninger - Lodalen Togverksted

   
 • JUN7
  Eiendomsoversikt Trafikkpakke 4 - oppdatert
  07. juni 2021
   

  Oppdatert Eiendomsoversikt for Trafikkpakke 4 publiser i sharepoint.

   
 • JUN22
  Energiforbruk pr. materiell
  22. juni 2021
   

  Oversikt over energiforbruk pr. materiell er publisert i sharepoint

   
 • JUN24
  RailML-R21 2.2 format
  24. juni 2021
   

  RailML-R21 2.2 format publisert i sharepoint

   
 • JUL5
  Aksjonskort 2019
  05. juli 2021
   

  Uttrekk på utløst aksjonskort i 2019 for toglederområde Oslo fra Hendelseslogg/DRAGE er publisert i Sharepoint

   
 • JUL7
  RailML - R22
  07. juli 2021
   

  RailML-fil for R22 er publisert i sharepoint

  Merk at dette ikke er endelig ruteplan for R22 - dette er ruteplanforlaget (høringsutkastet) sendt til høring.