Trafikkpakke 4

Trafikkpakke 4 omfatter lokaltog Spikkestad /Asker – Lillestrøm og Stabekk/Oslo S – Ski, regiontog Oslo S – Ski, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad og Oslo S – Hakadal/Jaren samt regionekspresstog Oslo S – Halden og Oslo S – Gjøvik.

Tilgang til dokumenter - kun for prekvalifiserte tilbydere

Bane NORs prosjekter

Blant annet: ERTMS, Østfoldbanen, Follobanen og Ny togtunnel i Oslo.

Generell informasjon

Avtaler

Avtaler for avvikshåndtering

Beskrivelse av infrastrukturen

Informasjon om Network Statement, grafisk togruter, oversikt over tilleggstjenester og driftsoperativ informasjon.