Oppdateringer Trafikkpakke 3

 • OKT1
  Nyttig å vite, Trafikkpakke 3, sist oppdatert 10.04.2019
  01. oktober 2018
   

  Se under fane  "Generell informasjon". Oppdateres fortløpende

   
 • OKT10
  ARBIS - planlagte arbeider
  10. oktober 2018
   

  Lenke til ARBIS er tilgjengelig i Sharepoint

   
 • OKT15
  Tognummerserie R19
  15. oktober 2018
   

  Se under lenke "Beskrivelse av infrastrukturen"

   
 • OKT24
  Avgang og ankomsttid, planlagt og faktisk
  24. oktober 2018
   

  Datauttrekket fra perioden 2014-2018 ligger tilgjengelig i Sharepoint, mappe Punktlighet

   
 • OKT24
  Punktlighet og regularitet
  24. oktober 2018
   

  Punktlighetstall for 2017 er tilgjengelige i sharepoint, mappe Punktlighet

   
 • NOV12
  Forsinkelser og innstillinger
  12. november 2018
   

  Uttrekk med innstillinger og forsinkelser for periode 2014-2018 er publisert i Sharepoint, mappe Punktlighet

   
 • DES6
  Uønskede hendelser
  06. desember 2018
   

  Uttrekket er publisert i sharepoint

   
 • DES6
  Kundesenter henvendelser
  06. desember 2018
   

  Uttrekket er publisert i sharepoint

   
 • DES6
  Kjøretider
  06. desember 2018
   

  Uttrekket er publisert i sharepoint

   
 • DES10
  RailML fil R19
  10. desember 2018
   

  Railml fil er publisert i sharepoint.

   
 • JAN15
  Innstilte tog - hel- og delinnstilt strekning
  15. januar 2019
   

  Datauttrekket fra period 2014-2018 er tilgjengelig i Sharepoint, mappe Punktlighet.

   
 • JAN17
  Modellavtale for alternativ transport
  17. januar 2019
   

  Modellavtale for alternativ transport er tilgjengelig i sharepoint

   
 • JAN17
  Prognoser strøm
  17. januar 2019
   

  Prognoser elektrisk energi til togframføring 2019-2022 ligger i sharepoint

   
 • JAN17
  Nyttige presentasjoner
  17. januar 2019
   

  1. Kunde -og trafikkinformasjon
  2. Ruteplan
  3. Stasjonsinformasjon, alternativ transport, vinterberedskap
  4. Strekningsbeskrivelse og TRASÈ
  5. Strøm til togframføring

   
 • JAN17
  Stasjoner med rutemessige stopp
  17. januar 2019
   

  http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=stasjoner:stasjoner_start

   
 • JAN17
  Kjedebrudd
  17. januar 2019
   

  Uttrekk tilgjengelig i sharepoint

   
 • JAN18
  Ruteplakater
  18. januar 2019
   

  Ruteplakater for Bergensbanen ligger under fane "Beskrivelse av infrastrukturen" - "Kapasitet på jernbanenettet"

   
 • JAN21
  Togvekter 2017-2018
  21. januar 2019
   

  Uttrekket er tilgjengelig i sharepoint

   
 • MAR11
  Informasjon om prosjektene Arna-Fløen og Nygårdstangen-Bergen-Fløen
  11. mars 2019
   

  Se dokumenter, faseplaner og sporplaner i mappe "Prosjekter Bergen" i sharepoint.

   
 • MAR18
  Presentasjon Bane NORs tilbyderdag
  18. mars 2019
   

  Foiler fra tilbyderdagen er tilgjengelig i sharepoint

   
 • MAR18
  Bane NORs IKT grensesnitt
  18. mars 2019
   

  Skisse som vise samspill mellom tekniske systemer og dataflyt, er tilgjengelig i sharepoint.

   
 • MAR20
  Historiske rutetabeller
  20. mars 2019
   

  Se mappe "Kjøretider, kjedebrudd, togvekter og RailML" i sharepoint.

   
 • MAR25
  Dyrepåkjørsler 2016-2018
  25. mars 2019
   

  Uttrekket er lagt ut i sharepoint under mappe "Uønskede hendelser"

   
 • MAR25
  Rasfare rapport 2018
  25. mars 2019
   

  Rasfare med trafikkonsekvenser.
  Uttrekket er lagt ut i sharepoint under mappe "Uønskede hendelser"

   
 • MAR25
  Oppdaterte rapporter
  25. mars 2019
   

  Rapporter "Punktlighet og regularitet Bergensbanen 2017-2018" og "Forsinkelser og innstillinger" er oppdatert med tall for hele 2018.

   
 • APR1
  Prognoser energi 2020-2023
  01. april 2019
   

  Prognoser for elektrisk energi til togframføring ligger i sharepoint

   
 • APR10
  Hensetting Bergen, Voss og Ål
  10. april 2019
   

  Dokumentet er lagt ut i sharepoint under mappe "Infrastruktur, hensetting og avtale alternativ transport"

   
 • APR10
  Dekningsrapporter
  10. april 2019
   

  Dekningsrapporter for mobilt internett på tog og GSM-R ligger i sharepoint

   
 • APR25
  Skarverennet
  25. april 2019
   

  Informasjon om Skarverennet er publiserti sharepoint

   
 • APR25
  Restriksjoner støy Bergen stasjon
  25. april 2019
   

  Kommunikasjon og nabokontakt når det er støyende arbeid på gang. Se beskrivelse i sharepoint.

   
 • MAI2
  Faseplaner Drammen
  02. mai 2019
   

  Se mappe "Prosjekter Bergen og Drammen"

   
 • MAI6
  Systemarkitektur trafikkdata
  06. mai 2019
   

  Presentasjon med notater ligger i sharepoint

   
 • MAI15
  Bergen verksted og konsekvenser
  15. mai 2019
   

  Trafikk sitt underlag som beskriver konsekvensene av at verkstedet i Bergen er forsinket og foreslått løsning for midlertidig hensetting - se presentasjon i Sharepoint, mappe "Prosjekter Bergen og Drammen" oppdatert 6 mai, se foil nr. 5

   
 • MAI15
  Svar på 17 spørsmål
  15. mai 2019
   

  Se wordfil i sharepoint, svar på spørsmål alle lurer på "Nyttig informasjon, svar på 17 spørsmål".

   
 • JUN24
  Mobiturn
  24. juni 2019
   

  Se informasjon om mobilturn i sharepoint