Trafikkpakke 3 Vest

Bergensbanen og Vossebanen - Fjerntog dag/natt Bergen - Oslo S Lokaltog Bergen - Arna/Voss/Myrdal (Flåmsbana inngår ikke i pakken)

Beskrivelse av infrastrukturen

Informasjon om Network Statement, grafisk togruter, oversikt over tilleggstjenester og driftsoperativ informasjon.

Generell informasjon

Årsrapporter, Nasjonal transportplan, Handlingsprogram, forskrifter og informasjon om trafikksentraler.

Infrastrukturavgifter

Informasjon i Network Statement og Avtale om sportilgang og bruk av tjenester benyttes for å beregne kjøreveisavgift, tjenester og ytelsesordning.