Trafikkpakke 2 Nord

1.Nordlandsbanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Trondheim S – Bodø 2.Dovrebanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Oslo S – Trondheim S 3.Saltenpendelen: Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø 4.Trønderbanen: Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer 5.Raumabanen: Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes 6.Meråkerbanen: Regiontog (R-tog) Heimdal - Trondheim S – Storlien 7.Rørosbanen: Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Beskrivelse av infrastrukturen

Informasjon om Network Statement, grafiske ruter, oversikt over tilleggstjenester og driftsoperativ informasjon.

Infrastrukturens beskaffenhet Nord

Informasjon om punktlighet, regularitet og forsinkelsestimer.

Generell informasjon

Årsrapporter, Nasjonal transportplan, Handlingsprogram, forskrifter og informasjon om trafikksentraler.

Infrastrukturavgifter

Informasjon for å beregne kjøreveisavgift, tjenester og ytelsesordningen.

 

  1. Nordlandsbanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Trondheim S – Bodø
  2. Dovrebanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Oslo S – Trondheim S
  3. Saltenpendelen: Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
  4. Trønderbanen: Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
  5. Raumabanen: Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
  6. Meråkerbanen: Regiontog (R-tog) Heimdal - Trondheim S – Storlien
  7. Rørosbanen: Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S