Trafikkpakke 1 Sør

Fjerntog (inkl. nattog) Oslo S - Kristiansand - Stavanger («Sørlandsbanen») Lokaltog Stavanger - Egersund («Jærbanen») Regionstog Arendal - Nelaug («Arendalsbanen»)

Beskrivelse av infrastrukturen

Informasjon om Network Statement, grafiske ruter, oversikt over tilleggstjenester og driftsoperativ informasjon.

Infrastrukturens beskaffenhet Sør

Informasjon om punktlighet, regularitet og forsinkelsestimer

Generell informasjon

Årsrapporter, Nasjonal transportplan, Handlingsprogram, forskrifter og informasjon om trafikksentraler.

Infrastrukturavgifter

Informasjon for å beregne kjøreveisavgift, tjenester og ytelsesordningen.