Oppdateringer Trafikkpakke 1

 • OKT18
  Grafiske togruter
  18. oktober 2016
   

  Grafiske togruter R17.

   
 • NOV1
  Planlagte arbeider
  01. november 2016
   

  Fastleggelse av planlagte arbeider R17

   
 • JAN1
  Network Statement 2018 og AST
  01. januar 2017
   
   
   
 • JAN1
  Ny jernbaneforskrift trer i kraft
  01. januar 2017
   
   
 • FEB7
  Synergirapporter for 2016
  07. februar 2017
   
   
   
 • FEB13
  Punktlighetsdata for 2016
  13. februar 2017
   
   
   
 • MAR10
  Oppdatert dokument om planlagte arbeider 2018-2021
  10. mars 2017
   
   
   
 • MAR10
  Systemer for togdrift og administrasjon
  10. mars 2017
   
   
 • MAR29
  Informasjon om tjenestekatalogen
  29. mars 2017
   

  Finn informasjon under "Beskrivelse av infrastrukturen".

   
 • MAR29
  Hensetting, verksteder og driftsbanegårder
  29. mars 2017
   

  Finn informasjon under "Beskrivelse av infrastrukturen".

   
 • APR18
  Trafikksentraler i Norge
  18. april 2017
   

  Finn informasjon under "Beskrivelse av infrastrukturen".

   
 • APR18
  Oppdatert informasjon hensetting, verksted og driftsbanegård
  18. april 2017
   
   
   
 • JUL25
  Brosjyre om Bane NOR
  25. juli 2017

  Dokument finnes i høyre marg
  Last ned på norsk og engelsk
   
 • SEP27
  Rail ML-fil R17
  27. september 2017
   

  Filen innholder ruter for alle strekninger for gjeldende ruteplan. Filen sendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

   
 • SEP27
  Uttrekk forsinkelser
  27. september 2017
   

  Relative forsinkelser med årsakskode, for perioden 2012-2016.  Filene sendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

   
 • OKT18
  Infrastrukturavgifter
  18. oktober 2017
   

  Informasjon om kjøreveisavgift, tjenester og ytelsesordning. Finn informasjon under "Infrastrukturavgifter".

   
 • OKT30
  Uttrekk innstillinger
  30. oktober 2017
   

  Uttrekket inneholder hel- og delinnstillinger, for perioden 2012-2016. Filene sendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

   
 • OKT30
  Rail ML-fil R18
  30. oktober 2017
   

  Filen innholder ruter for alle strekninger for gjeldende ruteplan.
  Filen sendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

   
 • NOV22
  Strøm til togframføring
  22. november 2017
   

  Stipulert og prognostisert forbruk, prognose energikostander og miljørapport

   
 • NOV28
   
 • DES4
  ERTMS implementeringsplan
  04. desember 2017
   

  Finn informasjon under "Generell informasjon"

   
 • DES4
  Rutetabeller R18
  04. desember 2017
   

  Finn informasjon under "Kapasitet på jernbanenettet i Norge".

   
 • DES4
  Togkilometer
  04. desember 2017
   

  Avtand mellom stasjonene. Finn informasjon under "Generell informasjon"

   
 • DES5
  Uønskede hendelser
  05. desember 2017
   

  Sendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

   
 • DES6
  Planlagte infrastrukturarbeider
  06. desember 2017
   

  Finn dokument under "Planlagte infrastrukturarbeider Sør".

   
 • DES19
  Trafikkdata
  19. desember 2017
   

  Trafikkdata for togframføring. Finn informasjon under "Generell informasjon"

   
 • DES22
   
 • DES22
  Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og vinterberedskap
  22. desember 2017
   
   
 • DES22
  Kjøretider Sørlandsbanen
  22. desember 2017
   

  Kjøretider sendes ved forespørsel

   
 • JAN9
  Henvendelser til Bane NOR Kundesenter
  09. januar 2018
   

  Sørlandsbanen 2017.
  Finn informasjon under "Generell informasjon - årsrapporter"

   
 • JAN15
  Uttrekk forsinkelser 2017
  15. januar 2018
   

  Vedlagt følger uttrekk med årsakskoder på nivå 1 og 2.
  Sendes på forespørsel til kundeansvarlig.

   
 • JAN15
  Mobilt internett
  15. januar 2018
   

  Finn presentasjon under "Generell informasjon".

   
 • JAN17
  Energikostnader for togframføring
  17. januar 2018
   
   
 • JAN23
  Q&A - nyttig å vite
  23. januar 2018
   

  Finn informasjon under "Generell informasjon"

   
 • JAN23
  Kostnader Berging og beredskap
  23. januar 2018
   

  Sendes ved forespørsel

   
 • JAN23
  Standard leiekontrakt og oversikt lokaler
  23. januar 2018
   

  Sendes ved forespørsel

   
 • JAN23
  Energikostnader verksted
  23. januar 2018
   

  Sendes ved forespørsel

   
 • JAN24
  Avgang -og ankomstid Sørlandsbanen
  24. januar 2018
   

  Uttrekket er pr. tognr. med følgende data, 300MB fil
  -Planlagt avgang -og ankomsttid
  -Faktisk avgang -og ankomsttid
  -Gjelder pr. stasjon for 2017

  Sendes ved forespørsel til kundeansvarlig

   
 • JAN26
  Oversikt planlagte arbeider oppdatert
  26. januar 2018
   

  Se både Excel-fil og lenke til alle arbeider under "Planlagte infrastrukturarbeider"

   
 • JAN26
  Nytt verksted på Kvaleberg
  26. januar 2018
   

  Prisbilag og leieavtalen sendes ved forespørsel.

   
 • FEB1
  Infrastrukturtiltak
  01. februar 2018
   
   
 • FEB1
  Kjedebrudd
  01. februar 2018
   
   
 • FEB1
  Berging og beredskap
  01. februar 2018
   

  Presentasjonen sendes ved forespørsel. Innholder informasjon om leveranser og ressurser

   
 • FEB5
  Hjuldreiing
  05. februar 2018
   

  Se prisoversikt over hjuldreiing under "Generell informasjon"