Beskrivelse av infrastrukturen

Informasjon om Network Statement, grafisk togruter, oversikt over tilleggstjenester og driftsoperativ informasjon.

Jernbanenettet i Norge

Network Statement inneholder informasjon om infrastruktur, kapasitetsfordeling, atkomstforhold, priser og ulike tjenester.

Network Statement 2020

Verksteder

Serviceanlegg

Velg: Vedlegg 3.6.5 Serviceanlegg og beredskapsmateriell strekningsvis

Driftsbanegårder og hensettingssteder

Stasjoner

Få informasjon om tilgjengelighet, bilder, servicetilbud og sanntidsinfo om togtrafikken for alle stasjoner.

Strekningsbeskrivelsen for Bane NORs nett (SJN) inneholder beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen med særbestemmelser og betjeningsanvisninger som underlag til den strekningsbok jernbaneforetakene skal utarbeide til sitt personell.

Strekningsbeskrivelse

Inneholder oversikt over jernbanenettet og er et oppslagsverk med informasjon for operativt personale.

Bane NOR kartvisning viser blant annet signalenes plassering og terreng. 

Bane NORs kartvisning


Trafikkregler for Bane NORs nett (TJN)
 er beskrivelse av togfremføringsforskriften, utfyllende bestemmelser og dokumentasjon. Grunnlaget utgjør deler av førers regelbok.

Trafikkregler for jernbanenettet


Målevognsbilder
 viser en simulatorvisning av strekningene på jernbanenettet i Norge.

For å se målevognsbilder kan det avtales et møte med Bane NOR. Send e-post til marked@banenor.no. Oppmøtested: Oslo, Posthuset.


Beredskapsportal
Bane NOR har utarbeidet en beredskapsportal for ansatte, ulike jernbaneforetak og brann- og redningsetater, hvor Bane NORs beredskapsdokumentasjon er samlet og lett tilgjengelig for brukeren.

Send e-post til marked@banenor.no for tilgang.

Kapasitet på jernbanenettet i Norge

Trafikkpakke 3 Vest

Tognummerserie for R19

60 – 69

Bergensbanen

Regiontog

600 – 610

Bergensbanen

Regiontog (dag- og nattog)

1800 – 1849

Bergensbanen

Regiontog Vossebanen/Myrdal

2600 – 2699

Bergensbanen

Lokaltog Bergen-Arna


Vedlegg med forklaring av merknadene: 
Forklaring på rutetabeller.pdf

Tjenesterutebøker

Tjenesterutebøkene er et informasjonsdokument.

 

Grafiske togruter for gjeldende rutetermin.

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Grafiske togruter

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.

Daglige rutegrafer og strekningsinformasjon

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.


Driftoperativ informasjon.

Gå til S-sirkulærer

Ruteplakater

PD-21026 = Finse, Hallingskeid, Myrdal og Flåmsbana
PD-21027 = Mjølfjell - Bolstadøyri
PD-21028 = Dale - Arna
PD-21029 = Bergen

PD-21026.pdf
PD-21027.pdf
PD-21028.pdf
PD-21029.pdf

Trafikkpakke 2 Nord

Tognummerserie for R18:
461 – 499: Nordlandsbanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Trondheim S – Bodø.
40 – 49, 400 – 407: Dovrebanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Oslo S – Trondheim S.
1780 – 1799: Saltenpendelen: Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø. 
420 – 460: Trønderbanen: Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer. 
2340 – 2347: Raumabanen: Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes. 
1770 – 1779: Meråkerbanen: Regiontog (R-tog) Heimdal - Trondheim S – Storlien
412-419 Trondheim- Røros- (Hamar), 2378-2391: Røros- Hamar og Trondheim- Hamar.

I tillegg kjører tog 308, 329, 311, 316 fra Drammen til Dombås. Disse er oppgitt i rutetabellen for Dovrebanen.
Disse avgangene er ment som overgang til/ fra Raumabanen.


Vedlegg med forklaring av merknadene: 
Forklaring på rutetabeller.pdf

Tjenesterutebøker

Tjenesterutebøkene er et informasjonsdokument.

Ruteplakater -  gyldig fra 10.12.2017 - 08.12.2018

PD-21001.pdf
PD-21004.pdf
PD-21011.pdf
PD-21012.pdf
PD-21013.pdf
PD-21030.pdf
PD-21031.pdf
PD-21032.pdf
PD-21033.pdf
PD-21034.pdf
PD-21035.pdf
PD-21036.pdf

Grafiske togruter for gjeldende rutetermin.

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Grafiske togruter

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.

Daglige rutegrafer og strekningsinformasjon

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.


Driftoperativ informasjon.

Gå til S-sirkulærer

Trafikkpakke 1 Sør

Sørlandsbanen

700-799

Oslo S - Kristiansand/Stavanger

Lokaltog Stavanger(Jærbanen)

3000-3199

Egersund-Stavanger

Arendalsbanen

2500-2549

Nelaug-Arendal

Stavanger - Skeiane

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-3102-3163.pdf

Egersund - Stavanger

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-3001-3093.pdf

Oslo S – Kristiansand – Stavanger (fra side 18)

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-601-745.pdf 

Nelaug - Arendal (fra side 13)

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-2340-2684.pdf

Ruteplakater -  gyldig fra 10.12.2017 - 08.12.2018

PD-21001 (Oslo S og Nationaltheatret)
PD-21001.pdf
PD-21017, 21022 og 21023 (Sørlandsbanen og Arendalsbanen)
PD-21017.pdf
PD-21022.pdf
PD-21023.pdf