Planer og prosjekter

Nasjonal transportplan

Avinor, Bane NOR, Kystverket og Statens vegvesen sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan.
NTP 2018-2029 grunnlagsdokument:
https://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag/_attachment/1215451/binary/1108802?_ts=154a51c1a38

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk.

 


Handlingsprogram

Hvert fjerde år leverer Jernbanedirektoratet og de andre transportetatene et faglig grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet. I dette grunnlaget setter vi sammen våre utredninger, strategier og annen kunnskap til én overordnet strategi. Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om NTP, lager vi et handlingsprogram som følger opp rammer og mål som settes i NTP.

Utredninger

Jernbanedirektoratet analyserer kundenes behov for reiser og varetransport er i dag og i fremtiden. 


Prosjektoversikt

Oversikt over større prosjekter under bygging.

Prosjektoversikt

Her finner du lenker til informasjon om større prosjekter som Bane NOR har under bygging.