Nyttig å vite, Trafikkpakke 2

Oppdatert 26.11.2018

Aksjonskort i Bane NOR
http://orv.jbv.no/orv/doku.php?id=aksjonskort:aksjonskort_start

Verktøy og systemer

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og vinterberedskap
Powerpoint presentasjon: Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og vinterberedskap Trafikkpakke 2.pptx

Strekningsanalyse og beredskapsportalen
Tilbydere kan avtale besøk i Oslo, Posthuset for å kunne se på data fra Bane NOR sin strekningsanalyse og samtidig få tilgang til beredskapsportalen.

Hvilke regler og avtaler ligger til grunn for flytting og skifting av tog/ lok på verkstedområder og driftsbanegårder?
Så lenge sporområde er Bane NORs spor, eller tilknyttede spor iht. dagens togframføringsforskrift, er det TJN som gjelder, http://orv.jbv.no/
Flytting av lok på verksted/driftsbanegård må de enkelte foretak ha styring på. På avgrenset verksted gjelder ikke jernbanelovgivningen, og der er det verkstedet som har styringen.

Networks Statement 2.7.1 Krav til utstyr i trekkaggregater, kostnad pr. nøkkel NOK217,50
For at fører skal ha tilgang til ulike betjeningsskap, som f.eks. sveiveskap og betjeningsskap for veisikringsanlegg, skal alle trekkaggregater være utstyrt med “CTC-nøkkel”.
Nøkler rekvireres hos Bane NOR, send e-post til IFJ_ordre@banenor.no. Bestillingen skal inneholde følgende informasjon:

 • Bestilling av CTC nøkler – ”F-nr. 708 690 840”
 • Bestillers firmanavn
 • Bestillers kundenummer hos Bane NOR (eller “ny kunde”)
 • Bestillers referanse
 • Kontaktperson (navn og telefon)
 • Antall nøkler
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse

Hvis ønskelig kan nøklene utleveres ved: Bane NOR Sentrallager Grorud, Østre Aker vei 256, Oslo.

Nettleie for togvarmeposter

Tariff

Beskrivelse

Årsleiepris pr anlegg

T1

Årsleie for 1000V anlegg

kr                11 000,00

Energikostnader
Forbruksavgift og elsertifikater for elektrisk energi. Skal disse avgiftene betales for strøm benyttet til hensetning?

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Samme gjelder for hensetting.
https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_kostnadselementer

Historisk spotpris? Prognosen er samme for spotpris.
Se prognose energikostander til togframføring under fanen «Strøm til togframføring».
Strøm til togframføring

Brukerrådet for elektronisk energiforsyning till togfremforing - halvårlig møte med Bane NOR Energi
Rollen til brukerrådet og togoperatører er definert i Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi.

 

Søke om ad-hoc ruter
En togoperatør kan søke om Ad-hoc ruter hele året. Men det må tas høyde for behandlingstiden av søknaden som sendes via BEST-K.

Avising av motorvognsett, lokomotiv og vogner i Lodalen / Oslo-område
I Network Statement er det lagt ut en del informasjon om avising og tining.
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:lodalen

Tining / avising av tog kan foretas inne i verkstedhallen i Lodalen.  Det er også mulighet for utvendig de-icing, men erfaring tilsier at ingen av dagens operatører bruker denne muligheten.
Nye togselskaper får samme prioritet som eksisterende togselskaper.  Tilgang gis på lik og nøytral basis.

Kommunikasjonsprosessen ved forsinkelser

 1. Alle operatører får tilgang til TIOS* der transportledelsen hos en operatør kan følge med på operativ trafikkstyring, og se på eventuelle forsinkelser og innstillinger.
 2. Bane NOR har en varslingstjeneste for trafikkavvik der operatører kan velge å motta epost eller SMS og få varsling for oppståtte avvik
 3. Se foil 20 som viser dataflyt for informasjon til reisende og informasjon i avvik,. Foil 21 og 22 viser informasjon som vises på skjermer til reisende.

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og Vinterberedskap, publisert 15 mars.

 1. AST regulerer trafikkdata mellom operatør og Bane NOR. Vedlegg 2 og 3 beskriver data om avviksinformasjon Bane NOR krever å motta fra en operatør, og hvilke informasjon Bane NOR er forpliktet å sende til digitale kanaler, inkludert operatører sine kanaler.

Berging og beredskap
Bane NOR ved Teknisk avdeling dekker faste kostnader for avtalen, slik at leverandøren skal kunne ha en døgnkontinuerlig beredskap. Alle utrykninger belastes det baneområdet hendelsen finner sted. I de tilfeller et togselskap har forårsaket hendelsen viderefaktureres kostnadene det aktuelle togselskapet. Timeprisen for personalressurser er kr 950,-, i tillegg tilkommer kostnader for anvendt materiell. Et typisk bergingsoppdrag koster i størrelsesorden kr 15 000,- - kr 50 000,-, men vi har eksempler på spesielt krevende oppdrag som har kostet opptil kr 1 000 000,- (dette er unntakstilfeller).

Eget vedlegg med en oversikt over antall oppdrag og kostnader for disse for perioden 2010 – 2017, samt en oversikt over kostnader for enkeltoppdrag i 2017 er sendt.

Tilsyn av togmateriell
Når toget står på hensettingsspor, og med pantografen tilkoblet i Lodalen gjelder kravet om tilsyn hver 4. time. Samme gjelder for Marienborg.
Generelt for jernbanenettet gjelder en gang pr. time, ihht. SJN 2.9. 

Sikkerhetsregler for strøm bestemmes av Sakkyndig driftsleder. Dette er en funksjon i Bane NOR som er regional. Det er en egen nettside for temaet: www.banenor.no/elkraft - Elkraftportalen

Det er Sakkyndig driftsleder som bestemmer regelverket for sitt område. Dette medfører at det pr i dag kan eksistere forskjellige regler for forskjellige områder. 

Bodø har ikke KL anlegg på området.

Hensetting ved planlagte avvik
Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

Kjedebrudd
Kjedebrudd trafikkpakke 2.xlsx


Oppdatert 16.03.2018

Kjøretider for skifting til/fra verksted/hensetting, Lodalen og Marienborg
For Oslo S – Lodalen blir det i dag beregnet 5 minutter for motorvognsett og for tog med lok foran i kjøreretningen.
For tog som må skyves (lok bakerst og med ledsager på første vogn) beregnes 10 minutter.

Men hvis denne strekningen skulle blitt lagt inn i TPS ville teoretisk kjøretid blitt mye kortere, avstanden er jo ikke så veldig stor selv om den varierer en del etter hvilken del av Lodalen togene kommer fra /skal til.

Verkstedet Marienborg ligger på stasjonen «Trondheim M».
Kjøretiden fra Trondheim S til Trondheim M er 4 minutter.  Hvis det er lok/togsett som kommer fra/skal til Marienborg verksted kommer tiden for skifting mellom Trondheim M og verkstedet i tillegg. Det varierer ut fra hvor på verkstedet toget skal til/fra.

Bodø:  Ruteplan- og trafikkmessig er Bodø stasjon samme lokasjon

Oppdatert 23.03.2018

Informasjon om serviceanlegg og fasiliteter, feks steder for dieselpåfylling

Se vedlegg 3.6.5
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg

Oppdatert 23.08.2018

Overnattingskapasitet for togpersonell

På Steinkjer og i Bodø har Bane NOR ingen sovekapasitet. Men det er private utleiere som har det på stasjonen.
Steinkjer; bygg vegg i vegg med stasjonen. Bodø; Vandrerhjem på stasjonen. Vi har ikke oversikt over hva NSB evt. leier av disse.

Åndalsnes: 4 rom (leies pt. ikke av NSB)
Dombås: 4 rom (leies pt. ikke av NSB)
Mosjøen: 32 rom (forvaltes av Bane NOR Eiendom)

Kan ellers nevne at det på Støren st. står en etasje ledig med 10 rom som er klar til bruk om det skulle være ønskelig.

Oppdatert 24.10.2018

Skiftetraktorer Marienborg

1. Bane NOR eier el-traktor – benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje
2. Bane NOR skal innen kort tid overta en SKD diesel skiftetraktor fra NSB - benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje

Disse er plassert ute på verkstedenheter for å trekke ut/ inn og plassere togmateriellet på områdene. Traktorene har et avgrenset området på verkstedet.
Områdene er markert med stolper/ skilt (grensestolper). Innenfor dette området kan både EL- traktorene og dieselskiftetraktorene operere.

NSB har egne skiftetraktorer lokomotiv D8 for å trekke/flytte vogner. Regner med at den står oppført i konkurransegrunnlaget.

Overnatting/lokaler for NSB personell Trondheim stasjon

På Trondheim stasjon så er det ikke overnatting, men hvileceller som NSB benytter i dag. Det er egne garderobeanlegg, men disse er ikke tilknyttet hvilecellene.
Kontorareal på Trondheim stasjon er på cirka 580 kvm. Kontorarealene ligger i 1.etg på Trondheim stasjon.

Oppdatert 26.11.2018

Er forbruk av vann inkludert i leiepris på driftsbanegården i Trondheim?

Vann og strøm kommer i tillegg.

Det finnes WIFI på venterommet på Trondheim stasjon.

Skifting

Etter litt avklaring internt er det følgende som gjelder:

 1. Bane NOR eier el-traktor – benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje
 2. Bane NOR skal innen kort tid overta en SKD diesel skiftetraktor fra NSB - benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje

Disse er plassert ute på verkstedenheter for å trekke ut/ inn og plassere togmateriellet på områdene. Traktorene har et avgrenset området på verkstedet.

Områdene er markert med stolper/ skilt (grensestolper). Innenfor dette området kan både EL- traktorene og dieselskiftetraktorene operere.

NSB har egne skiftetraktorer lokomotiv D8 for å trekke/flytte vogner. Regner med at den står oppført i konkurransegrunnlaget