Verksteder for fremtiden

Økende behov for verksteder har ført til storsatsning hos Bane NOR Eiendom. Gamle verksteder skal moderniseres, og flere nye bygges. – Vi skal sørge for at togene får det vedlikeholdet de trenger minst 20-30 år frem i tid.

Foto: Bane NOR Eiendom

Etter mange år med etterslep og et økende kapasitetsbehov, har Bane NOR Eiendom lagt ned en stor innsats for å øke og forbedre verkstedtilbudet for tog selskapene. Det har resultert i store moderniseringer av eksiterende bygg, og bygging av flere nye verksteder.

– Et funksjonelt og riktig plassert verksted er avgjørende for at vi skal understøtte togtrafikken i Norge. Det har mye å si for punktligheten, forteller Jørn Johansen, direktør for Verksted og hensetting.

– Historisk sett har det ikke foreligget en god nok langsiktig utviklingsplan for verkstedvirksomheten. Det har ført til etterslep på vedlikehold og kapasitet, forteller han.

Det store skiftet kom med reformen i 2016, som la til rette for nye verksteder ved at Bane NOR Eiendom fikk et økonomisk handlingsrom. Det har resultert i at vi nå stiller 13 verksteder til disposisjon, i tillegg til to nye som er under oppføring. De nye verkstedene ligger i Stavanger og Bergen, og det pågår også bygging på Støren sør for Trondheim og i Narvik.

– I praksis gir det togselskapene et tilbud som er bedre tilpasset behovet deres enn tidligere. Togene skal ha et vedlikehold og tilsyn i driftspausene sine, og derfor er det viktig med mer moderne verksteder tilpasset kapasitetsbehovet.