Se hvordan Narvik-terminalen blir

Narvikterminalen rustes nå opp for økt godstrafikk, og her viser vi hvordan terminalen har blitt bygget ut fra nyttår til august.

Narvik har terminalen som tilrettelegger for at matvarer når innbyggerne i nord, mens fersk fisk finner veien sørover og malmtransporten kan fortsette å vokse. Her knyttes sjø og bane sammen. Varer kan krysse verdensdeler med Narvik som utgangspunkt. Akkurat slik jernbanen har tradisjon for.

Det skjer viktig utvikling i Narvik, og områdedirektør Thor Brækkan har grunn til å være stolt av arbeidet som gjøres her.

Øker kapasiteten

– Å ta en økning i godstrafikken med økt malmtrafikk krever at vi har tilstrekkelig med kapasitet på terminalen. Det som er gøy er at vi kan se i takt med at vi utvikler så kommer det også flere tog, sier Brækkan.

Rundt 80 prosent av alle dagligvarer nord for Tysfjord kommer med tog til Narvik, før det fraktes på veiene mot Tromsø og Lofoten - Vesterålen. Fisk er viktigst sørover, den veien fraktes ca. 200.000 tonn med fersk fisk fra Narvik i året.

– At vi bruker elektriske tog her fra Narvik, sparer oss for veldig mye utslipp og er kjempeviktig for miljøet, og det er absolutt en bærekraftig løsning, legger Brækkan til.

Prosjektleder Tor Gunnar Pedersen er vel unt et realt kakestykke ved neste milepæl - og her forteller de om arbeidet som nå er i full gang:

Her er milepælene i prosjektet:

  • Juni 2021: kom bestillingen fra Jernbanedirektoratet, K04-avtale med investeringsmidler.
  • Oktober 2021: Anleggsstart entreprise E01 «Forberedende arbeider og underbygning i nye traseer».
  • Mai 2022: Ferdigstillelse E01, oppstart E02 «Jernbantekniske arbeider».
  • Juli 2022: Oppstart E03 «Nytt vognverksted».
  • Desember 2022:  Vi setter i drift nye jernbanespor.
  • Sommeren 2023: Vi tar i bruk nytt vognverksted og gjør etterarbeider før vi avslutter prosjektet. 

 

Øverst: oversiktsplan for utvidelse av terminalen.
Øverst: oversiktsplan for utvidelse av terminalen. Nederst: Foto før utbyggingen startet.
Foto/filmkrediteringer:

Intervju med områdedirektør Thor Brækkan og prosjektleder Tor Gunnar Pedersen: Marianne Henriksen/Bane NOR Stillbilder av prosjektområdet: A. Markussen AS Lofotfiske: Norsk Sjømatråd / Try