En markedsrettet Scheel frir til kundene

– Nå skal vi jobbe mer sammen, sier vår nye konserndirektør Henning Scheel. Og han sier det til både jernbanens kunder og egne kolleger.

Henning Scheel, Foto: Bane NOR

Torsdag 1. oktober fikk Bane NOR fire divisjoner med hvert sitt ansvarsområde: jernbanedrift, utbyggingsprosjekter, eiendomsvirksomhet og kundeoppfølging.

Kunde og marked skal jobbe med persontogselskapene og aktørene i godsnæringen, drive ruteplanlegging, styre og drifte godsterminalene. I tillegg skal det sørges for god informasjon til de reisende på stasjonene og i digitale kanaler.

Intens start i ny jobb

Det er verken små eller enkle oppgaver som er lagt på skuldrene til den nye konserndirektøren Henning Scheel. 40-åringen kommer fra stillingen som leder for kontrakt og marked i Bane NORs utbyggingsdivisjon. Før den tid var samfunnsviteren opptatt med store prosjekter; i «olja» hos Hydro og Statoil og med solcellefabrikker i REC.

– Hvordan har starten vært i ny jobb?

– Det var et stort spørsmål! Jo, takk det har vært intenst og lærerikt. Det er utrolig gøy å bli bedre kjent med jernbanens hjerte, nemlig rutetabellen, stasjonene og kundene våre.

Vil spørre kundene til råds

Så hva har direktøren lært siden 1. oktober?

– Jeg har fått økt respekt for hvor sammenvevet og komplekse alle våre arbeidsoppgaver og aktiviteter er. Vi må samarbeide godt på tvers av divisjonene og avdelingene for å utvikle ny jernbane og ivareta den infrastrukturen vi har. Vi skal markedsorientere hele Bane NOR ved å lage bedre strukturer for tjenestene vi tilbyr kundene, sier Scheel.

– Hva betyr det i praksis?

– At vi skal lytte til kundenes behov og inkludere dem i utviklingen av jernbanen. Både når det kommer til bygging av ny jernbane og vedlikehold av den vi har. I dag er det ingen som spør kundene om hva de mener bør prioriteres – verken av utbyggingsprosjekter eller av vedlikeholdsoppgaver, sier samfunnsviteren.

Flere fornøyde med Bane NOR i 2020

Kundebegrepet gjentas ofte. Det er kanskje ikke så rart når det ligger i selve navnet til divisjonen han er satt til å lede. Direktøren snakker seg gjerne varm om hvordan vi skal jobbe hardt for å gjøre kundene våre gode, blant annet gjennom tett og god dialog.

Samtidig påpeker han at samarbeidet allerede er ganske godt. Bane NOR har ligget stabilt høyt i målingen av kundetilfredshet over flere år.

– I 2020 har den indeksen økt med ti prosentpoeng. Det fikk jeg nettopp vite. Så det er en nyhet! Faktisk en kjempenyhet! Det betyr også at vi har nådd årets målsetting, sier en entusiastisk Scheel.

Skal ikke bli råskinn

Det sies at vi skal bevege oss fra forvaltning mot forretning. Da er det vel naturlig å se mot næringslivet som forbilde?

– Ja, Bane NOR skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Samtidig må vi ivareta balansegangen mellom samfunnsoppdraget vårt og markedstilpasning av driften. Vi skal jobbe med å styrke inntektene våre, slik at de bedre matcher utgiftene. Men vi kan ikke bli kommersielle råskinn som glemmer det viktigste: at flere skal reise med jernbane og at mer gods går på bane. Vi skal kommersialisere i den hensikt å gjøre våre tjenester bedre og mer effektive for kundene.

– Er det noe vi har med oss av kultur og egenart fra det gamle Jernbaneverket som bør bevares?

– Massevis! Vi sitter jo med den ypperste kompetansen på norsk jernbane og kan selvsagt mest om vår egen infrastruktur. Samtidig har vi mye å gå på ved å «åpne opp» og involvere kundene mer i utvikling av jernbanen. De har verdifull kompetanse og vet godt hvor skoen trykker for å oppnå effektiv drift.

– Hva er den viktigste oppgaven som må løses først i divisjonen?

– Vi må jobbe med å markedsorientere oss og modne vår rolle som tjenesteyter. Vi må snakke om hvordan vi skal definere roller og ansvar på tvers av hele Bane NOR, for de tjenestene vi skal levere kundene våre. Det må lages en oppskrift for hvordan dette skal utføres og forbedres. Det innebærer blant annet å prise gamle og nye tjenester riktig slik at markedskreftene bidrar til effektiv ressursbruk både hos Bane NOR og våre kunder.

Skal få mer gods for pengene

Det bedyres at den kommende prosessen skal gjennomføres på en klok måte, som samtidig bidrar til å få mer gods over på bane. Hvordan skal vi øke godstrafikken?

– Vi kan følge samme oppskriften som nå skjer på deler av ytre InterCity. Der var det før et stort fokus på utbygging av dobbeltspor. Nå rettes blikket mer mot hvilke effekter vi ønsker å oppnå. En god del kan gjøres ved å bygge billigere og enklere, og fortsatt oppnå god effekt. Vi må gjøre den samme jobben for godstrafikken: Vi skal gå gjennom hele porteføljen av tiltak og prioritere det som gir oss størst utbytte – altså mest godstrafikk for pengene, sier Scheel.

Etter en kort tenkepause legger han til:

– Hvis jeg skal tenke litt høyt, må jernbane-Norge se på avgiftene for gods på bane fremover. Bransjen trenger langvarige mekanismer som gjør oss kommersielt konkurransedyktig mot gods på vei. Men det er naturligvis et politisk spørsmål.

Publisert av: