Aktuelt for jernbaneforetak

 • AT det går an!

  Et lite, men viktig steg for at togselskaper og de reisende skal få riktig, rask, lik og nyttig informasjon er nå kommet på plass ved at ny løsning for AT-meldinger tas i bruk ved alle våre trafikkstyringssentraler.

 • Ruteendringen gikk som planlagt

  Søndag 13. desember ble den nye ruteendringen, R21, innført. –Det er en krevende jobb å innfri alle ønskene fra operatørene, men vi mener årets endring gir en god ruteplan for alle, sier Jan Harald Dammen, direktør Ruteplan i Bane NOR.

 • Network Statement 2022 er publisert

  Network Statement 2022 ble offentliggjort i forbindelse med ruteplan R21 som startet 13. desember 2020.

 • En merkedag for Vy!

  På morgenen 13. desember gikk det første Vy passasjertoget fra Bergen til Arna. Samtidig startet Vy opp som operatør på Ofotbanen, som vinner av det svenske anbudet.

 • «Juletoget» på Dovrebanen

  «Juletoget» har testet ERTMS fra Grong til Bodø.

 • Nytt lokomotiv bedrer godskapasiteten i Norge

  De nye lokomotivet takler den tøffe norske naturen, krever mindre energi, kan bidra til færre forsinkelser på jernbanenettet og kan frakte mer gods.

 • To nye kundeansvarlige

  Kundeorientering får større oppmerksomhet i Bane NOR. Tiril Eitungjerde og Victoria Fara er nylig blitt kundeansvarlige og innehar dermed en nøkkelrolle for at Bane NOR lykkes.

 • En markedsrettet Scheel frir til kundene

  – Nå skal vi jobbe mer sammen, sier vår nye konserndirektør Henning Scheel. Og han sier det til både jernbanens kunder og egne kolleger.

 • Nye tog gir ny giv i Trøndelag

  Nye bimodale tog med betegnelsen Type 76 skal erstatte de gamle togsettene fra 1984. Det gir en ny giv for jernbanen i Trøndelag og legger til rette for et bedre togtilbud.

 • Ny Network Statement er sendt på høring

  I år er Network Statement tilpasset Rail Net Europe sin nye mal, som alle internasjonale infrastrukturforvaltere har utarbeidet i fellesskap.