Våre kurs

 • Trafikkopplæring

  Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

 • Trafikksikkerhetsfag

  Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

 • Signalfag

  Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

 • Banefag

  Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

 • Elkraft og elsikkerhet

  Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

 • Innføring i jernbaneteknikk

  Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder. Kurset innføring i jernbaneteknikk er et tilbud til alle som søker kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i jernbanedrift.

 • Andre kurs

  Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder. Kurskalender for 2021 er nå publisert i vår nye kursportal. Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring som ikke er direkte underlagt ett av fagområdene i skolens øvrige kursportefølje.