Påmelding, avbestilling og fakturering

Påmelding

Påmelding knyttes til profil i Bane NORs kompetanseportal. Alle påmeldinger er bindende og personen tilknyttet firma/avdeling anses som økonomisk ansvarlig for påmeldingen. 

Påmeldingsbekreftelse sendes til registrert e-postadressenbåde til kursdeltaker og Norsk jernbaneskole stiller seg ikke ansvarlig for feilregistreringer i e-post og telefonregisteret. Den enkelte er selv ansvarlig for at denne informasjonen er korrekt lagt inn ved påmelding. 

Avbestilling/endringer

Alle avbestillinger må gjøres skriftlig til “sett inn e-post” innen fire uker før kursstart. Avbestillinger senere enn fire uker før avholdelse vil i sin helhet bli fakturert. 

For interne bytter etter avbestillingsfrist blir den påmeldte deltaker ansett som avmeldt etter avbestillingsfrist, og full kursavgift blir fakturert. 

Bedriftsbestilte kurs vil alltid bli fakturert i sin helhet, uavhengig av antall deltakere og eventuell avbestilling (jfr. antall påmeldte deltakere og minimum antall påmeldinger for aktuelt kurs). 

Norsk jernbaneskole forbeholder seg retten til å avlyse kurs når kursene ikke kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunnNorsk jernbaneskole kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for kostnader den enkelte, eller bedriften denne er tilknyttet, måtte ha som en følge av avlysningen. 

Norsk jernbaneskole bestreber å arrangere alle kurs med belegg på høyere enn 80 %, så fremt ikke sykdom eller andre utenforliggende årsaker oppstår. Ved avlyste kurs blir evt. påmeldte deltakere kontaktet på e-post. 
 
Avmelding gjøres i Bane NORs kursportal, og dato for avmelding styrer hvorvidt kursavgift faktureres. Avmelding må skje senest fire uker før kursstart. Avbestillinger senere enn fire uker belastes i sin helhet.  

For e-læringskurs gjelder egne avbestillingsfrister som fremkommer i kursbeskrivelsen. 

Fakturering

Fakturering skjer til det koststed eller det firmaet som er oppgitt ved kurspåmelding.