Kursbevis og kompetanseregistrering

Norsk jernbaneskole sender ikke ut kursbevis i papirform, men kursdeltakerne kan hente det ut selv når de har gått kurs.

Etter at kurset er avsluttet og instruktøren har registrert frammøte og resultat i kursportalen, kan kursdeltakerne logge seg inn og hente ut sitt eget kursbevis. Kursbevisene er som regel tilgjengelige etter en dag eller to.

Kursbevisene finner man ved å logge inn i kursportalen og finne firkanten «Historikk». Klikk på «Vis alt», og man får opp en oversikt over alle kursene man har fullført. I kolonnen «Handling» kan man klikke på printer-ikonet på linjen for kurset man ønsker kursbevis for.