Søk om dispensasjon fra kompetansekrav

Her finner du informasjon og søknadsskjema om dispensasjon fra kompetansekrav for bane- og signalfag

Vi jobber kontinuerlig med smitteverntiltak og følger retningslinjene fra myndighetene. Vi oppfordrer alle til å holde avstand, hyppig håndvask og ta hensyn til sine omgivelser.

Det vil for enkelte undervisningsløp tilrettelegges for digital gjennomføring, med nødvendige tilpasninger.

Vi jobber med å kartlegge konsekvenser og komme ut med alternative løsninger. Det søkes om dispensasjoner for kritiske sikkerhetsgodkjenninger.

Les mer om dispensasjon fra kompetansekrav https://trv.banenor.no/kkdisp/

Bane NOR har også i nåværende situasjon søkt DSB om 6 måneder dispensasjon for FSE-kurs.

Vi oppdaterer løpende informasjon også på våre Facebook sider.