Læring for Bane NORs systemer

E-læring og bruksanvisninger for Bane NORs systemer.

BEST-L

BEST-L Brukermanual for planleggere - versjon 3.0 - 08.05.2017.pdf

BEST-K

Instruksjonsvideoer

Generell funksjonalitet

Godstog

Persontog

Brukerstøtte

Problemer med BEST rettes til brukerstøtte på telefon 22 57 58 00. E-post: brukerstotte@banenor.no

Faglige spørsmål og kommentarer angående bruk av BEST rettes til lokal superbruker eller til best@banenor.no

FIDO

Kursmiljø

Instruksjonsvideoer

Brukerstøtte

Tlf: 22 57 58 00, tastevalg 3

E-post: opm.brukerstotte@jbv.no