Narvik Godsterminal Fagernes

Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.

Adresse og kontakter

Adresse

Skarvenesveien 23-35
8514 Narvik

Veibeskrivelse

E6 passerer terminalen på Fagernes et lite stykke sør for Narvik sentrum. I rundkjøringen ved Fagernes ta av Skarvenesveien for å komme til innkjøring til terminalen.

Leverandør av terminaltjenester
CargoNet AS
917 82 316 / 24 08 64 52
Axess Logistics ved Autologistikk AS
957 42 257 eller 32 20 20 00
ATS
913 67 154/958 58 788
Schenker
415 27 176
Mantena
916 54 974
Bane NOR
Paul Agnar Røvik
Regional Leder Terminaler
916 72 230
Sporplan
Sportabell
Spor Type Lengde (m) Eier Lastegate Merknader
14 Havnespor 255 Bane NOR
9 Malmspor   Bane NOR    
10 Malmspor   Bane NOR    
11 Malmspor   Bane NOR    
1 Malmspor   Bane NOR    
2 Lastespor 515 Bane NOR 510  
4 Lastespor 620 Bane NOR 595  
5 Ankomstspor 560 Bane NOR   KL
6 Avgangsspor 560 Bane NOR   KL
7 Lastespor 505 Bane NOR 465 Biltransport
8 Lastespor 535 Bane NOR 505  
12 Verksstedspor   Bane NOR    
13 Verksstedspor   Bane NOR    
16 Hensettingsspor 410 Bane NOR    
17 Hensettingsspor 410 Bane NOR    
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere på terminalen:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semihengere
  • Termocontainere
  • Multipurpose bilvogner
Terminaltjenester

CargoNet AS, ATS og Axess Logistics,ved SB Transport As og Schenker 

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Narvik godsterminal Fagernes skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester.

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene.