Drammen Godsterminal Holmen

Drammen godsterminal ligger på Holmen - Drammen Havn.

Adresse og kontakter

Adresse

3013 Drammen

Veibeskrivelse

Leverandør av terminaltjenester
CargoNet AS(4)(2)
916 61 997
ATS
908 66 962
Axess Logistics
32 24 25 50
Bane NOR
Vidar Flydal
Regional Leder Terminaler
922 42 752
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere

I tillegg håndteres bilvogner på Lierstranda.

Terminaltjenester

CargoNet AS, ATS og Axess Logistics tilbyr følgende terminaltjenester:

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Drammen godsterminal Holmen skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester.

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene.