Drammen godsterminal Holmen

Drammen Godsterminal ligger på Holmen ved Drammen Havn.

  • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Våre tjenesteleverandører

Hvor ligger terminalen?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Bane NOR

Kontaktinformasjon til vår terminalleverandør

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Drammen Godsterminal ligger på Holmen ved Drammen Havn.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere

I tillegg håndteres bilvogner på Lierstranda.

Terminaltjenester

Terminalen tilbyr følgende terminaltjenester:

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Det er Axess Logistics AS som leverer terminaltjenester ved Drammen Godsterminal. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.