Sporbruksplaner R24 Tømmerterminaler

Se Sporbruksplaner for R24 på tømmerterminalene, jfr. høringsbrev fra Ruteplan av 03. juli 2023.

Publisert: 4. juli 2023 klokken 12:44

Oppdatert: 4. september 2023 klokken 10:41

Høringskommentarer til disse sporbruksplanene sendes sammen med andre høringskommentarer innen høringsfristen for R24; Fredag 4. august 2023 kl. 09:00. 

Bane NOR Gods vil ha dialogmøter med berørte togselskap om disse sporbruksplanene i samordningsperioden fra 4. august til 1. september.

Noen av planene er per 1. september justert. 

Sporbruksplaner

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av forslag til Sporbruksplaner for R24 på terminalene. Klikk på en lenke nedenfor.


Publisert: 4. juli 2023 klokken 12:44

Oppdatert: 4. september 2023 klokken 10:41