Høring: Sporbruksplaner R24 Godsterminaler

Se forslag til Sporbruksplaner for R24 på godsterminalene, jfr. høringsbrev fra Ruteplan av 03. juli 2023.

Høringskommentarer til disse sporbruksplanene sendes sammen med andre høringskommentarer innen høringsfristen for R24; Fredag 4. august 2023 kl. 09:00. 

Bane NOR Gods vil ha dialogmøter med berørte togselskap om disse sporbruksplanene i samordningsperioden fra 4. august til 1. september.

Noen av planene er per 1. september justert.