Sporbruksplaner R24 Godsterminaler

Se Sporbruksplaner for R24 på godsterminalene, jfr. høringsbrev fra Ruteplan av 03. juli 2023.

Publisert: 4. juli 2023 klokken 12:44

Oppdatert: 4. september 2023 klokken 10:41

Høringskommentarer til disse sporbruksplanene sendes sammen med andre høringskommentarer innen høringsfristen for R24; Fredag 4. august 2023 kl. 09:00. 

Bane NOR Gods vil ha dialogmøter med berørte togselskap om disse sporbruksplanene i samordningsperioden fra 4. august til 1. september.

Noen av planene er per 1. september justert. 


Publisert: 4. juli 2023 klokken 12:44

Oppdatert: 4. september 2023 klokken 10:41