Pranešimas apie kritikuotinas aplinkybes

Visi „Bane NOR“ darbuotojai, tiekėjai, klientai ir vartotojai turi teisę pranešti apie įmonėje pastebėtas kritikuotinas aplinkybes.

Jeigu norite informuoti apie:

 • Įrangos trūkumus
 • Vandalizmą
 • Automobilių statymo problemas 
 • Triukšmą
 • Kitas aplinkybes, susijusias su klientų ir eismo informacija 

Susisiekite  su mūsų klientų centru, paspausdami šią nuorodą.

Jeigu norite panešti apie įstatymų, gairių arba etinių taisyklių pažeidimus: 

 • Korupciją
 • Grobstymą
 • Patyčias
 • Seksualinį persekiojimą
 • Diskriminavimą
 • Socialinį dempingą
 • Svaigalų vartojimą
 • Kitokį finansinį sukčiavimą,  darbinius nusikaltimus, neteisėtas sąlygas arba nepriimtiną elgesį.

Siųskite pranešimą per mūsų elektroninę įspėjimų sistemą, paspausdami šią nuorodą.

Jeigu nenorite naudotis elektronine įspėjimų sistema, jūs taip pat galite:  

 • Paskambinti „BDO“ įspėjimų telefonu: 970 86 000
 • Susisiekti su „BDO“ elektroniniu paštu: integrity@bdo.no
 • Asmeniškai atvykti į „BDO“ arba nusiųsti laišką, pažymėtą „Įspėjimas“ paštu tyrimų skyriui adresu: „BDO“ v/Granskningsenheten, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo 

Jūs taip pat turite teisę pranešti kitoms kontroliuojančiosioms institucijoms arba viešosios valdžios institucijoms (pavyzdžiui, Darbo inspekcijai, Duomenų apsaugos inspekcijai, policijai ir kt.)

Kas gali pranešti?

Visi „Bane NOR“ darbuotojai, tiekėjai, klientai ir vartotojai gali pranešti apie kritikuotinas aplinkybes.   

Pateikti įspėjimą yra saugu 

Atsakomieji veiksmai ir represijos prieš pranešusįjį yra draudžiami, todėl pateikti įspėjimą yra saugu.

Tai turėtų būti nurodyta įspėjime:

 • Jūsų vardas, pavardė (jeigu pageidaujate, galite pranešti anonimiškai). 
 • Pranešimo data.
 • Konkrečiai apie ką norite pranešti (aprašykite faktines aplinkybes).
 • Nurodykite laiką ir vietą, apie kurią pranešate.
 • Informacija apie tai, kokie kiti asmenys galėjo matyti įvykį arba gali turėti aktualios informacijos.  
 • Taip pat, jeigu žinote, nepamirškite paminėti, kad šitas įspėjimas gali būti susietas su ankstesniais arba dabartiniais epizodais/ aplinkybėmis.

Kokie principai taikomi įspėjimų bylų nagrinėjimui „Bane NOR“?   

 • Į visus pranešimus žiūrima rimtai. Tas pats pasakytina ir apie anoniminius pranešimus.  
 • Visi pranešimai turi būti išnagrinėti kiek įmanoma skubiau. 
 • Įspėjimo bylos nagrinėjimas iš principo yra konfidencialus. 
 • Įspėjimų sistema turi būti galima naudotis be baimės patirti pasekmes, represijas arba atsakomuosius veiksmus. 

Kas tvarko mano pateiktą įspėjimą ir kokia yra tolimesnė bylos eiga? 

Jūsų įspėjimą „Bane NOR“ vardu tvarko  konsultacinė ir audito bendrovė „BDO AS“.  „BDO“ persiunčia įspėjimą „Bane NOR“ įspėjimų gavimo centrui. Įspėjimų gavimo centras konkrečiai įvertina, kas turi būti įtrauktas į tolimesnįjį jūsų bylos nagrinėjimą ir kokių veiksmų bus imtasi.  Be abejo, tai priklauso nuo bylos ir nuo to, su kuo yra susijęs pateiktasis įspėjimas.

Ar gausiu atsiliepimą apie pateiktą įspėjimą?

Taip. Įspėjimą pateikusieji gauta patvirtinimą, kad įspėjimas yra gautas. To padaryti neįmanoma, jeigu jūs pasirinkote anoniminį įspėjimo pateikimo būdą.  

Aš pranešiau apie aplinkybes, susijusias su asmeniu. Kas jam/jai nutiks? 

Tais atvejais, kai nusprendžiama nagrinėti bylą, asmuo, apie kurį buvo pranešta, paprastai supažindinamas su įspėjimu ir pateikta informacija. Minėtasis asmuo turi gauti galimybę kiek įmanoma anksčiau pateikti savo versiją. Kai byla yra galutinai išnagrinėta, pranešęs asmuo nedelsiant informuojamas, nepriklausomai nuo nagrinėjimo rezultato.