Railway

Jernbanedrifta er et samspill mellom spor, signalanlegg, kontaktledning og tog. I tillegg til infrastrukturen drifter vi blant annet stasjonsområdene.