Informasjonsbrev Åsland mai 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde for mai 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 6. juni.

Starter prøveproduksjon
Prøveproduksjonen av betongelementer ved fabrikken er planlagt til begynnelsen av mai. Betongelementene skal brukes til å kle tunnelens innvendig. Mange av de faste installasjonene i fabrikken som knuseverk, betongblandeverk og utstyr for håndtering av steinmasser ferdigstilles nå og blir etterhvert satt i produksjon. Fortsatt blir det en del byggearbeid på området da to av produksjonsenhetene i fabrikken fortsatt er under oppføring. På nedre del av anleggsområdet er det satt opp flere boligbygninger for arbeidere.

Første tunnelboremaskin kommer
Nå kommer delene til den første tunnelboremaskinen til anleggsområdet på Åsland. Det store borhodet og flere andre deler er allerede ankommet. Delene lagres på anleggsområdet og vil etterhvert bli fraktet ned til fjellhallene for å monteres der. I de to fjellhallene lages det "krybber", som er  fundamentet tunnelboremaskinene skal monteres i. Det gjøres også annet forberedende arbeid, som krever noe pigging og annet grunnarbeid.

Arbeid med rømningstunnel
Arbeidet med å sprenge ut den 2,7 km lange rømningstunnelen pågår fortsatt for fullt og omtrent 1,2 km er nå sprengt ut. Arbeidet pågår i Grønliåsen utenfor Seterbråten og fortsetter nordover i retning Bjørnerud. Sprengningene er utvidet til også å pågå natt til lørdag og lørdag frem til kl. 23.

Enkelte naboer kan bli plaget av arbeidet og det beklager vi. Arbeidene vil fortsette fram til jul, men vil gradvis bevege seg lenger vekk fra bebyggelsen. Ta kontakt med oss dersom du blir plaget av arbeidene.

 Kartet viser hvor langt arbeidet med rømningstunnelen har kommet per 1. mai 2016 (stjerne). Pilen viser avslutningen av tunnelen. Kart: Jernbaneverket.

Støybildet i mai - ikke støyende arbeid 17.mai
På fabrikkområdet begynner overgangen fra bygging til produksjon. Betongproduksjonen starter opp og dette betyr også noe økt aktivitet ut over kvelden. Det blir også økt aktivitet med transport og sammensetting av deler til tunnelboremaskinene, også om natten. Arbeidet med utsprengning av rømningstunnel og grunnarbeider i monteringshallene fortsetter. Det blir redusert aktivitet på anlegget på Kristi himmelfartsdag, men det vil være arbeid på anlegget. Det vil være noe aktivitet på anlegget 2. pinsedag, og ingen støyende arbeider 17. mai.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende en sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden: 
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
-  Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
-  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Arbeid med en av krybbene som er fundamentet for montering av tunnelboremaskinene. Foto: Follobaneprosjektet/Jernbaneverket.