SINTEF kvalitetssikrer tunnelanalysene

På bakgrunn av stor lokal interesse og engasjement omkring valg av drivemetode for tunnelen mellom Lysaker og Sandvika, har Jernbaneverket inngått kontrakt med SINTEF om en uavhengig tredjepartsverifikasjon av beregninger og analyser.

Eksempel på TBM fra USA. (Gjengitt med tillatelse fra The Robbins Company.)Jernbaneverket har tidligere gjort en grundig sammenligning av tid og kostnader ved tunnelbygging med tunnelboremaskin (TBM) kontra konvensjonell drift med sprenging. Analysene viser at det blir betydelig dyrere å bruke TBM, og at det også vil ta lengre tid.

Interessegruppen ”Dobbelt-sporet.no”, som er en paraply-organisasjon for velforeninger og andre lokale interessenter, har reist tvil omkring disse konklusjonene og går sterkt inn for at boring med TBM skal legges ut på anbud som et alternativ til sprenging.

– Vi har derfor engasjert SINTEF til å gjøre en uavhengig gransking av våre tidligere vurderinger. Denne verifikasjonen blir en del av grunnlaget for beslutningen om TBM skal lyses ut som et alternativt anbud, sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket.

SINTEF-gruppen er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. (SINTEF er en forkortelse for Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole.) Verifikasjonen om drivemetoder skal foreligge i første halvdel av mars.

– Jeg understreker at Jernbaneverket i utgangspunktet stiller seg nøytralt til valg av drivemetode og ikke legger noen prestisje i dette valget. Men som en statlig forvaltningsetat er vi pålagt å velge den gjennomføringen som samlet sett er mest optimal i forhold til kostnader, framdrift, miljø og omgivelser, samt framtidig drift og vedlikehold, påpeker Kalager.

– I tillegg til SINTEF-analysen gjør vi en ny og mer systematisk vurdering av konsekvensene for miljø og omgivelser ved de to alternativene: TBM med tverrslag på Sjøholmen eller sprenging med tre tverrslag ved henholdsvis Skallum, Fossveien og Engervannet, legger hun til.

I dette dokumentet finner du et knippe spørsmål og svar som gir mer informasjon omkring de to aktuelle drivemetodene for tunnelen.