Asker

Drammen

Ski

Lillestrøm

Oslo S

Januar

92

88

91

93

93

Februar

92

90

92

93

94

Mars

95

93

92

96

96

April

94

94

92

93

95

Mai

90

85

88

89

93

Juni

95

91

94

91

96

Juli

95

94

93

97

94

August

93

88

94

96

96

Hittil i år

93

90

92

93

94

 

Tabellen viser månedlig punktlighet for alle persontog som passerer stasjonene Asker, Drammen, Ski, Lillestrøm og Oslo S i alle retninger. Langdistansetog er holdt utenfor.