Asker

Drammen

Ski

Lillestrøm

Oslo S

Januar

90

85

91

91

92

Februar

90

86

92

91

92

Mars

94

92

92

95

95

April

93

93

92

89

94

Mai

87

82

88

84

91

Juni

93

90

94

86

95

Juli

95

94

93

97

94

August

92

86

94

94

95

Sept.

93

91

94

92

95

Hittil i år

91

91

92

91

93

 

Tabellen over viser månedlig punktlighet for alle persontog som passerer stasjonene Asker, Drammen, Ski, Lillestrøm og Oslo S i alle retninger. Langdistansetog er holdt utenfor.

 

 

Asker

Drammen

Ski

Lillestrøm

Oslo S

Januar

90

85

91

91

92

Februar

90

86

92

91

92

Mars

94

92

92

95

95

April

93

93

92

89

94

Mai

87

82

88

84

91

Juni

93

90

94

86

95

Juli

95

94

93

97

94

August

92

86

94

94

95

Sept.

93

91

94

92

95

Hittil i år

91

91

92

91

93

 

Tabellen over viser månedlig punktlighet for alle NSB’s lokal-, og intercitytog som passerer stasjonene Asker, Drammen, Ski, Lillestrøm og Oslo S i alle retninger. Langdistansetog er holdt utenfor.