Arbeid i sporet ved Trykkerud holdeplass 6. - 19. oktober

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 6. – 19. oktober bytter vi sviller og oppgraderer sporet ved Trykkerud holdeplass.

Arbeidet utføres av NRC Group på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinne-/veigående spesialmaskiner. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 20.00-07.00 alle netter i den aktuelle perioden. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder (5-10 minutter) med noe kraftigere støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy og utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

Hvorfor skifter vi sviller?
Svillene på delstrekningen ved Trykkerud er gamle og slitte, og må derfor byttes ut. Nye sviller samt justering og pakking (stabilisering) av sporene gir økt stabilitet og bedre sporgeometri. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder
Mobil: 916 79 420 (08-16)
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no