Nattarbeid i sporet mellom Selåsvatn og Vestre Vimme

På Sørlandsbanen er vi godt i gang med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn. I perioden 1.– 15. mars, vil det foregå montering av nye fundamenter for nytt kontaktledningsanlegg på delstrekningen Selåsvatn - Vestre Vimme.

Det omfattende arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog). På hverdager (man-lør) er arbeidstiden 04.00 – 10.30. Natt til søndager vil arbeidet foregå i tidsrommet 22.00-10.30.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert, og har gitt tillatelse til at arbeidet kan utføres.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet.

Alternativ overnatting?

I forbindelse med nattarbeidet tilbyr Bane NOR alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har behov for mer informasjon, eller ønsker å melde inn behov for alternativ overnatting.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)