Sprenging på godsterminalen i Bergen

I perioden 1. februar til 17. mars, vil det være sprengingsarbeid på Nygårdstangen godsterminal.

Sprengingsarbeidet skal foregå innenfor det merkede området på godsterminalen. Illustrasjon: Bane NOR

Arbeidstider

Arbeidet pågår mandag til fredag, mellom klokken 07.00 og 19.30.

Arbeidsomfang og støynivå

Vi skal lage en grøft til dreneringsrør langs sporene på godsterminalen. I deler av grøften er det nødvendig å fjerne noe berg i grunnen, og dette skal sprenges og meisles/pigges bort.

Både sprengingen og meislingen/piggingen vil medføre støy i perioder. Anslagsvis vil det bli fyrt av en til tre salver per dag.

Det skal sprenges forsiktig med små salver, og sprengningsstedet vil være godt tildekket med matter. Hver sprengsalve blir varslet på forhånd med en sirene med korte støt.

Kontakt ved spørsmål om arbeidet

Mandag-fredag mellom kl. 09 og 16:
Nabokontakt Johan Kråkenes – telefon 908 72 100, e-post: johan.krakenes@banenor.no

Bane NORs kundesenter - mandag-fredag mellom kl. 08 og 19 og lørdag-søndag kl. 09-15:
Telefon 477 70 098, e-post: kundesenter@banenor.no