Sporarbeid ved Bergen stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I Bergen skal vi oppgradere to av sporene ved stasjonen.

Arbeidet påbegynnes mandag 2. januar og vil pågå til om lag midten av februar. Arbeidet vil foregå på dagtid (07-17) alle dager i perioden. Aktiviteten vil forårsake støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående maskiner og diverse spesialverktøy.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men perioder med noe kraftigere støy må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)