Nye mastefundamenter mellom Neslandsvatn og Lyser

På Sørlandsbanen er vi godt i gang med en storstilt modernisering av høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn. I perioden 1. – 14. mars vil det foregå montering av nye fundamenter for nytt kontaktledningsanlegg på delstrekningen Neslandsvatn-Lyser.

Det omfattende arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog) samt utstyr for boring for innfesting av braketter i fjell.

Arbeidstider

Mandag - fredag:             02.00 – 12.00
Lørdager:                            02.00 – 04.15 og 09.00 – 11.40
Søndager:                           09.00 – 11.40

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Blant annet gjelder dette området rett nord for Neslandsvatn stasjon, hvor det skal bores for innfesting av braketter i fjellskjæring. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert, og har gitt tillatelse til at arbeidet kan utføres.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)