Kortslutningstester kan gi høye smell ved Ogna og Boganes

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Natt til søndag 22. januar utfører vi kortslutningstester av våre høyspenningsanlegg ved Ogna og Boganes.

Korslutningstestene vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 04.00 – 08.00, natt til søndag 22. januar. Testene vil kunne føre til høye smell og spraking. Dette er helt normalt i forbindelse med slike tester, og er ikke forbundet med fare.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre kortslutningstestene på perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togkunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)