Gravearbeid og montering av nye trafostasjoner ved fire stasjoner i januar

På Sørlandsbanen er vi godt i gang med en storstilt modernisering av høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn. I løpet av januar vil det foregå gravearbeid og montering av nye trafokiosker ved Gjerstad, Skorstøl, Heldalsmo og Nelaug.

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og hovedtyngden av arbeidene vil foregå mellom 07 og 17 (mandag-torsdag) i perioden 9. – 26. januar. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet gravemaskiner og mobilkraner.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes, spesielt dersom det blir nødvendig å pigge fjell for å sikre riktig plassering av fundamentene for de nye kioskene.

Nattarbeid i perioden

Forberedende grunnarbeid vil som nevnt foregå på dagtid, men arbeidet med å heise de nye kioskene på plass vil foregå på natt. I oversikten under, finner du opplysninger om tidspunkter for nattarbeid ved de ulike stasjonene. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at aktiviteter som dette, erfaringsmessig innebærer relativt moderat støy. Det er derfor ikke aktuelt å tilby alternativ overnatting de aktuelle nettene.

Natt til 12.1.                       (04.00-10.00):    Montering av ny trafokiosk ved Gjerstad stasjon.
Natt til 15.1.                       (21.30-10.30):    Montering av ny trafokiosk ved Skorstøl stasjon.
Natt til 17.1.                       (04.00-10.30):    Montering av ny trafokiosk ved Heldalsmo stasjon.
Natt til 25. og 26.1.         (04.00-10.30):    Montering av ny trafokiosk ved Nelaug stasjon.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men enkelte arbeidsoperasjoner, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)