Arbeid i sporet mellom Neslandsvatn og Lyser

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 7. februar til 31. mars vil det foregå diverse anleggsarbeid knyttet til bygging av nytt høyspenningsanlegg på strekningen mellom Neslandsvatn og Lyser.

Arbeidet blir utført av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 04.00-10.30 (mandag-lørdag). Natt til søndager vil arbeidet foregå i tidsrommet 21.30 lørdag kveld til 10.30 søndag formiddag. Arbeidet omfatter bl.a. boring av nye fundamenter, gravearbeid samt fjerning av gamle kabler. Med forbehold om vær- og føreforhold, kan det også bli aktuelt å påbegynne arbeidet med å montere nye master for nytt kontaktledningsanlegg.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)