Vi monterer nye mastefundamenter mellom Selåsvatn og Nelaug

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 3. november til 6. desember vil det foregå montering og jording av nye mastefundamenter på strekningen mellom Selåsvatn og Nelaug.

Arbeidet inngår i den omfattende moderniseringen av kontaktledningsanlegget mellom Kristiansand og Neslandsvatn. Jobben utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 01.30-12.00 de aktuelle døgnene i perioden, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog).

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert, og har gitt tillatelse til at arbeidet kan utføres.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)