Vi monterer nye mastefundamenter mellom Neslandsvatn og Lyser

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 16. til 19. september vil det foregå montering og jording av nye mastefundamenter på deler av strekningen mellom Neslandsvatn og Lyser.

Arbeidet blir utført av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet fra fredag 16.9. kl. 21.00 til mandag 19.9. kl. 09.00. Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i hele den aktuelle tidsperioden, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog).

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Sørlandsbanen stengt
I løpet av helgen 16. – 19. september vil det foregå nødvendig vedlikehold og modernisering av våre anlegg en rekke steder langs Sørlandsbanen. Arbeidet påvirker det ordinære togtilbudet på Sørlandsbanen. Sjekk GoAheads hjemmesider og apper for mer informasjon om det alternative transportopplegget.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)