Vi bytter sporveksler - Nattarbeid ved Mjøndalen stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I periodene 17. – 21. og 24. – 26. september vil det foregå nattarbeid i forbindelse med utskifting av to sporveksler i vestre ende av stasjonsområdet i Mjøndalen.

Arbeidet vil bli utført av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, gravemaskiner samt diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Arbeidet i første periode påbegynnes ca. kl. 05.30 lørdag morgen og avsluttes ca. kl. 05.00 natt til mandag 19. september. Den påfølgende natta vil arbeidet foregå fra midnatt til ca. 08.00. Natt til 24. og 25.9. er arbeidstiden 22.00-08.00. Natt til mandag 26.9. vil arbeidet foregå fra ca. kl. 22.00-07.00.

Entreprenøren vil forsøke å tilrettelegge fremdriften for å begrense omfanget av særlig støyende nattarbeid så mye som mulig. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det vil foregå aktivitet som innebærer støy som overskrider anbefalte grenseverdier, og vil derfor gi tilbud om alternativ overnatting til de nærmeste naboene som i særlig grad blir berørt (se lenger ned).

Hvorfor skifter vi sporveksler?
På Sørlandsbanen er det tett trafikk av mange og tunge gods- og persontog som gjør at sporanleggene utsettes for stor slitasje. Når slitasjen blir for stor må skinner, sviller og sporveksler skiftes ut. De nye sporvekslene vil bidra at sporanlegget ved Mjøndalen blir mer robust og mindre sårbart for akutte feil som kan føre til forsinkelser og stans i togtrafikken.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Alternativ overnatting
I forbindelse med nattarbeidet tilbyr Bane NOR alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. I utgangspunktet går tilbudet til naboer som er bosatt i området mellom Hattenveien og jernbanesporene. Det kan imidlertid også være aktuelt å tilby alternativ overnatting til naboer som bor lenger unna dersom det foreligger særlige behov, f.eks. av helsemessige årsaker. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter dersom du har spørsmål om dette.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.