Vi bytter sporveksel i Nesbyen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. I perioden 4. – 9. oktober vil det foregå nattarbeid i forbindelse med utskifting av sporveksel i søndre ende av stasjonsområdet ved Nesbyen.

Arbeidet vil bli utført av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, gravemaskiner samt diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

I perioden 4. – 7. oktober er arbeidstiden fra ca. 24.00-10.00. Helgen 8. – 9. oktober vil det bli arbeidet døgnkontinuerlig. I den samme perioden vil det også pågå arbeid knyttet til utskifting av drivmaskiner i en sporveksel i motsatt ende av stasjonsområdet. 

Det generelle støynivået, vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

Hvorfor skifter vi sporveksler?

På Bergensbanen er det tett trafikk av mange og tunge gods- og persontog som gjør at sporanleggene utsettes for stor slitasje. Når slitasjen blir for stor må sporveksler skiftes ut. Nye sporveksler bidrar til at sporanlegget blir mer robust og mindre sårbart for akutte feil som kan føre til forsinkelser og stans i togtrafikken.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.