Vegetasjonsrydding på Tinnosbanen i høst

Bane NOR har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I løpet av høsten vil det foregå vegetasjonsrydding langs Tinnosbanen på strekningen. Arbeidet som omfatter strekningen mellom Hjuksebø og Notodden, skal etter planen være avsluttet i månedsskiftet oktober/november.

Arbeidet vil innebære støy og uvante lyder, mellom annet knytt til bruk av skinnegående maskiner, motorsag, ryddesag og fliskutter. Arbeidet vil foregå på dagtid (07-18) alle ukedager gjennom hele arbeidsperioden. Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men understreker at aktiviteten hele tiden vil flytte seg. Periodene med særlig kraftig støy vil derfor være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?
God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs spora. Det bedrer også utsikten fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Hvorfor helgearbeid?
Arbeidet med å rydde vegetasjon er svært omfattende og tidkrevende. Det er derfor nødvendig å utnytte alle ukedagene for å sikre en mest mulig rask og effektiv fremdrift.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet som skal foregå, ta kontakt med byggeleder Tord Aasland i Nettskog AS, tlf. 913 67 340 (08-16).