Varsel om støyende nattarbeid ved Torpo og Bergheim

I forbindelse med at Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen, må det jobbes på natten kommende helg ved stasjonene på Torpo og Bergheim.

Det vil bli brukt to gravemaskiner som vil jobbe i hver sin ende av stasjonene på Torpo og Bergheim. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR

Oppgraderingen av signalanlegget på Bergensbanen gjøres for å øke punktlighet, sikkerhet og kapasitet. Jobben Bane NOR må få utført fra lørdag til søndag, er et ledd i dette arbeidet. Vi skal klargjøre for det nye signalanlegget, ERTMS, i dette området. 

Hvorfor må vi jobbe natt og helg?

Årsaken til at det blir helge- og nattarbeid, er at det dessverre ikke lar seg gjøre å utføre arbeidet innenfor ordinær arbeidstid. Vi er avhengige av lengre togstans for å få fullført oppgavene vi skal gjøre.

Arbeidet vil pågå fra kl. 24:00 natt til 8. oktober til rundt kl 09:30 søndag 9. oktober.

Maskiner i bruk

Arbeidet innebærer noe støy fra to skinnegående gravemaskiner og en muttertrekker. Gravemaskinene vil jobbe i hver sin ende av Torpo og Bergheim stasjon. Vi skal fjerne en gammel drivmaskin, og løfte på plass en ny. Dette vil skje i tidsrommet fra rundt midnatt fredag, til ca kl. 06:00 lørdag morgen. Etter dette vil arbeidet være manuelt, og mindre støyende.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.