Utlegg av nye skinner mellom Skeiane og Hillevåg 22. - 27. april

Bane NOR har ansvaret for modernisering og vedlikehold av jernbanen i Norge. I tidsrommet 22. – 27. april legger vi ut nye skinner på utvalgte delstrekninger mellom Skeiane og Hillevåg.

Arbeidet utføres i vår egen regi, og vil foregå i tidsrommet 24.00-04.30 de aktuelle nettene. Arbeidet utføres med et dieseldrevet spesialtog (langskinnetog) som laster av nye skinner som senere skal erstatte gamle og slitte skinner.

Aktiviteten vil innebære noe støy og uvante lyder. Vi understreker imidlertid at støynivået vil være relativt moderat. Støyen vil også være kortvarig og forbigående som følge av at aktiviteten forflytter seg fra sted til sted.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no