Støyende nattarbeid mellom Gausel og Jåttåvågen

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. På en kort del av strekningen mellom holdeplassene Gausel og Jåttåvågen har vi behov for å skifte ut gamle skinner.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 00.30-04.30 natt til tirsdag 5. april. Arbeidet vil forårsake støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt utstyr for kapping av skinner og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no