Sprenging under Årstad i Ulriken tunnel

Frem til cirka en uke ut i juli, vil man kunne merke sprenging i den gamle jernbanetunnelen i Ulriken.

De blå feltene markerer områdene det det skal sprenges plass til vann- og frostsikring og vifter. Den røde linjen markerer midtlinjen i tunnelen.

Sprenger i gamle Ulriken tunnel

Inne i gamle Ulriken tunnel pågår for tiden sprengingsarbeid for å lage plass til ny vann- og frostsikring og vifter. 

Husstander i Årstad- og Fløen-området har derfor kunnet merke noe rystelser og støy fra sprenging og boring i de siste månedene. Sprengingsarbeidet er forventet å vare til cirka en uke ut i juli.

Fordi tunnelen bare skal utvides, vil sprengingsarbeidet oppleves annerledes enn når man sprenger ut en ny tunnel. Sammenlignet med sprenging til en ny tunnel, vil lyd- og trykkbølger være høyere, mens vibrasjonene som går via fjellet vil være lavere.

Sprengingsvarsel på SMS

Man kan få varsel på tekstmelding/SMS før hver sprengning. For å melde seg på varslingen, sender man en SMS med teksten ULRIKEN til nummeret 27333. Tjenesten er gratis.

Plan for arbeidet

På det vedlagte kartet er områdene hvor det skal sprenges merket med blått. 

Arbeidet foregår alle dager unntatt søndag. Det vil ikke bli sprengt etter kl. 23, så lenge salvene er til sjenanse for omgivelsene. På lørdager er det kun sprengning på dagtid, og maks frem til klokken 19.

Utkjøring av tunnelmasser gjennom Fløen

Sprengsteinen fra tunnelen kjøres til mottak via Kalfarveien.

For å minske spredningen av støv vil veien bli spylt og kostet hyppig i perioden arbeidet skal pågå. Det er også satt inn trafikkdirigenter for å ivareta sikkerheten for andre som ferdes i området.

Lagringsplassen i Fløenbakken 2 som har vært benyttet til mellomlagring av stein, vil ikke bli benyttet etter 10. juni på grunn av støvproblematikk. Fra denne datoen kjøres alle massene direkte ut fra tunnelen med mindre biler. Det vil derfor også ta noe lenger tid å ferdigstille arbeidet enn opprinnelig planlagt.

Kontaktperson ved spørsmål om arbeidet: (mandag-fredag kl. 9-15)

Nabokontakt Johan Kråkenes
Mobil: 908 72 100
E-post: johan.krakenes@banenor.no