Sprenging under Årstad i Ulriken tunnel

Fra april og i cirka to måneder, vil man kunne merke sprenging i den gamle jernbanetunnelen i Ulriken.

De blå feltene markerer områdene det det skal sprenges plass til vann- og frostsikring og vifter. Den røde linjen markerer midtlinjen i tunnelen.

Sprenger i gamle Ulriken tunnel

Inne i gamle Ulriken tunnel pågår for tiden sprengingsarbeid for å lage plass til ny vann- og frostsikring og vifter. 

Husstander i Årstad- og Fløen-området vil derfor kunne merke noe rystelser og støy fra sprenging og boring fra etter påske og i cirka to måneder.

Sprengningsarbeidet har moderat omfang - det skal kun skal gjøres mindre utvidelser av den eksisterende tunnelen i dette området.   

Sprengingsvarsel på SMS

Man kan få varsel på tekstmelding/SMS før hver sprengning. For å melde seg på varslingen, sender man en SMS med teksten ULRIKEN til nummeret 27333. Tjenesten er gratis.

Plan for arbeidet

På det vedlagte kartet er områdene hvor det skal sprenges merket med blått. 

Arbeidet foregår alle dager unntatt søndag. Det vil ikke bli sprengt etter kl. 23, så lenge salvene er til sjenanse for omgivelsene. På lørdager er det kun sprengning på dagtid, og maks frem til klokken 19.

Mellomlager og utkjøring i Fløen

Sprengsteinen fra tunnelen blir i denne perioden mellomlagret på Bane NORs anleggsområde i Fløen før massene blir kjørt videre til mottak. Transporten skjer via Kalfarveien.

For å minske støy og spredning av støv, er det montert støy- og støvdempende matter på gjerdene rundt lagringsplassen i Fløenbakken 2. Veien vil også bli spylt og kostet hyppig i perioden arbeidet skal pågå.


Kontaktperson ved spørsmål om arbeidet: 
(mandag-fredag kl. 9-15)

Nabokontakt Johan Kråkenes
Mobil: 908 72 100
E-post: johan.krakenes@banenor.no