Sporarbeid ved Vikersund og Hønefoss stasjon

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Ved Vikersund og Hønefoss stasjon er vi i gang med å skifte ut gamle sviller og pukk.

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil pågå i to perioder gjennom sommeren og høsten. Arbeidet vil foregå på dagtid (07-18). Første arbeidsperioden er i gang allerede, og vil vare frem t.o.m. 12. juli. Deretter blir det et opphold pga. ferieavvikling, før arbeidet gjenopptas 3. august.

Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder, men det generelle støynivået vil være relativt moderat. Kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli helgearbeid i de aktuelle periodene. For ordens skyld gjør vi samtidig oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er informert om arbeidet.

Detaljer om arbeidet ved Vikersund stasjon
Ved Vikersund skal vi skifte sviller og masser under flere spor og sporveksler ved stasjonen. Det blir også utskifting av diverse smådeler i spor 1. I tillegg skal to sporveksler fjernes. Ved Vikersund skal arbeidet etter planen være avsluttet innen utgangen av november.

Detaljer om arbeidet ved Hønefoss stasjon
Ved Hønefoss skal vi skifte sviller og masser under flere spor og sporveksler ved stasjonen. I hovedsak i området i nærheten av meieriet og mot lokomotivstallen. Ved Hønefoss vil arbeidet pågå frem til omkring månedsskiftet september/oktober.

Hensikten med arbeidet
Sviller utsettes for stor slitasje. Når slitasjen er blitt for stor, må gamle sviller erstattes av nye. Ballastpukken under sporene bidrar til at skinner og sviller ligger stabilt, men også pukken slites ned, og over tid dannes det finstoff i massene, noe som blant gir dårligere drenering av nedbør, noe som igjen fører til at sporanleggene blir mindre stabile og mer utsatt for telehiv. Etter at sviller og pukk er skiftet ut, blir sporene justert og pakket (stabilisert) med riktig sporgeometri. Stabile spor med riktig kurvatur bidrar til redusert støy fra togene som passerer, og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no