Sporarbeid ved Skotselv stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I perioden frem til 27. november vil det foregå utskifting av skinner ved stasjonen.

Arbeidet utføres av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. I utgangspunktet skal arbeidet utføres på dagtid, men vi kan ikke utelukke at det av praktiske årsaker vil kunne forekomme nattarbeid i perioden. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men understreker at vi vil legge vekt på å begrense omfanget av nattarbeid så mye som mulig. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.